picture

 

Statistik Pencapaian Penilaian Piagam Pelanggan 2019


 

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DEC

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

”Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas memenuhi syarat.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh majlis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam temph dua (2) bulan dari tarikh penerimaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersam penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%