picture

 

Fungsi Bahagian / Seksyen


 

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Sebagai urusetia Majlis
 • Melaksanakan dasar / keputusan Majlis
 • Menguruskan pentadbiran organisasi Majlis
 • Menyelaraskan fungsi dan peranan semua Bahagian / Seksyen
 • Menguruskan hal-ehwal perjawatan
 • Menguruskan Program Pembangunan Sumber Manusia

 

 FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN

 • Perakaunan
 • Pengukuran bangunan individu atau kerajaan
 • Memproses semua bil kepada pembayar cukai
 • Mengutip bayaran cukai pintu dan lesen-lesen

 

FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN & HARTANAH

 • Membuat ukurperiksa ke atas harta bercukai untuk penilaian.
 • Membuat penilaian ke atas harta bercukai untuk penilaian.
 • Menjana dan mengeluarkan bil cukai taksiran, notis pindaan ke atas senarai penilai dan notis peringatan.

 

FUNGSI BAHAGIAN KEJURUTERAAN

 • Merancang, merekabentuk, melaksana & menyelia projek-projek pembangunan
 • Mengawal dan mengeluarkan permit mendirikan bangunan dan sijil-sijil layak menduduki
 • Menjaga dan menyelenggara kemudahan-kemudahan awam
 • Menyelenggara jalan, lorong pejalan kaki, tepi jalan dan lanskap

 

FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

 • Menyediakan bahan bacaan yang mencukupi
 • Menyediakan kemudahan rujukan dan kajian
 • Memberikan keselesaan kepada semua pengunjung perpustakaan

 

FUNGSI BAHAGIAN PENGUATKUASA

 • Menguatkuasakan Undang-undang
 • Melaksanakan Dasar dan Polisi Majlis
 • Menjaga keselamatan kemudahan dan harta benda awam
 • Menyediakan kawalan dan memberi bantuan awam

 

FUNGSI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM & PERKHIDMATAN BANDAR

i) Unit Kebersihan Persekitaran & Kemudahan Tandas Bergerak

 • Perkhidmatan pembersihan tepi jalan & kakilima
 • Perkhidmatan pembersihan jalan-jalan utama
 • Pengawasan dan penguatkuasaan
 • Penyediaan & penyeliaan kemudahan tandas awam bergerak
 • Perkhidmatan pemotongan rumput di kawasan Bandar,Pekan Medamit,Pekan Tedungan dan Kawasan perumahan
 • Penguatkuasaan undang-undang dan polisi

 

ii) Unit Kawalan Anjing,Kacau Ganggu dan Kawalan Vektor

 • Operasi,Kawalan dan pemusnahan anjing liar
 • Pelesenan anjing
 • Kacau ganggu dan aduan awam
 • Siasatan & tindakan susulan aduan awam(kacau ganggu)
 • Tindakan terhadap notifikasi kes dan wabak denggi
 • Pemeriksaan jentik-jentik,aktiviti pencegahan,kawalan dan pengasapan di dalam kawasan operasi majlis
 • Kawalan jentik-jentik dalam tangki septik
 • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 • Kawalan penyakit bawaan vektor
 • Penguatkuasaan undang-undang dan polisi

 

iii) Unit Sanitasi Bangunan

 • Pemeriksaan pelan bangunan
 • Pemeriksaan tapak untuk kerja-kerja awal binaan
 • Pemeriksaan bangunan bagi pengeluaran Sijil Layak Menduduki
 • Hal-ehwal alam sekitar (Bangunan)
 • Penguatkuasaan undang-undang dan polisi

 

iv) Unit Pelesenan,Pengurusan Pasar & Penjaja

 • Permohonan dan pengeluaran lesen baru
 • Penyambungan dan penamatan lesen perniagaan
 • Lain-lain urusan pelesenan yang berkaitan
 • Tukar hak milik, tukar alamat, pembatalan lesen,dan sebagainya
 • Permit Hiburan, penyimpanan petroleum dan gas
 • Memantau dan merekod kehadiran peniaga di bangunan milik majlis
 • Perkhidmatan pembersihan Bangunan Tamu,Bangunan Pasar,Medan Niaga Bangkita dan Pasar Malam Majlis
 • Siasatan dan tindakan terhadap aduan awam
 • Pengurusan penjaja harian & kutipan cukai penjaja
 • Operasi bersepadu bersama agensi lain
 • Penguatkuasaan undang-undang dan polisi

 

v) Unit Pengurusan Standard Premis Makanan

 • Pemeriksaan rutin kedai kopi, restoran, kantin, gerai,kedai roti & sebagainya
 • Penggredan premis makanan
 • Persampelan makanan
 • Penguatkuasaan kompaun,undang-undang dan polisi
 • Kawalan penyakit bawaan air & makanan
 • Siasatan & tindakan terhadap aduan awam
 • Rekod pengendali makanan dan pengeluaran kad kesihatan
 • Penggunaan kakilima (meja makan)
 • Pendidikan kesihatan

 

vi) Unit Pengurusan Tandas Awam

 • Pemeriksaan rutin Tandas Awam milik Majlis
 • Pengauditan Tandas Awam milik Majlis dan Swasta
 • Perkhidmatan pembersihan Tandas Awam milik Majlis
 • Siasatan & tindakan terhadap aduan awam
 • Kerja-kerja baikpulih dan projek baru tandas awam
 • Pendidikan kesihatan dan promosi
 • Penguatkuasaan garis panduan dan polisi

vii) Unit Sistem Perparitan

 • Pemeriksaan rutin perkhidmatan pembersihan parit kawasan Bandar Limbang dan perumahan serta lain-lain kawasan dibawah seliaan Majlis
 • Mengemaskini rekod dan laporan pemantauan sistem perparitan
 • Kerja-kerja baikpulih parit & projek baru
 • Siasatan & tindakan terhadap aduan awam
 • Penguatkuasaan garis panduan dan polisi

 

viii) Unit Pengurusan Sisa Pepejal & Tapak Pelupusan

 • Pemeriksaan dan pemantauan rutin perkhidmatan kutipan sampah dan penyelenggaraan tapak pelupusan tahap 2 Majlis
 • Pengurusan jambatan timbang di tapak pelupusan
 • Membuat & mengemaskini rekod pemantauan dan jumlah sisa pepejal yang dibuang
 • Melaksanakan aktiviti 3R,Program Hari Tanpa Beg Plastik,gotong-royong dan sebagainya
 • Pengurusan permohonan baru kutipan sisa pepejal
 • Pengurusan pembuangan sampah haram
 • Penyediaan tong sampah tambahan mengikut permohonan/arahan
 • Siasatan & tindakan terhadap aduan awam
 • Penguatkuasaan undang-undang,garis panduan dan polisi