picture

 

Peruntukan Undang-Undang


  • Kuasa dan fungsi Majlis diperuntukkan di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1996 (Bab 20).
  • Majlis juga terikat dengan ordinan-ordinan, peraturan-peraturan, arahan-arahan dan undang-undang kecil seperti :
  •