picture

 

Jawatankuasa serta Bidang Kuasa
JAWATANKUASA KERJA  & KEJURUTERAAN

 • Kawalan bangunan
 • Jalan Raya, parit longkang dan jambatan / jeti
 • Penyelenggaraan kawasan
 • Kenderaaan dan jentera Majlis
 • Lampu jalan
 • Perancangan dan pembangunan Bandar


JAWATANKUASA KEWANGAN & PERJAWATAN

 • Kawalan Kewangan Majlis
 • Belanjawaan tahunan
 • Penilaian dan percukaian
 • Hal-ehwal kakitangan dan perjawatan
 • Hal-ehwal sebutharga dan tender
 • Pinjaman, pendahuluan dan pelaburan

 

JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KESIHATAN AWAM, PELESENAN & PENGUATKUASAAN

 • Pelesenan
 • Kawalan dan pengendalian pasar / tamu
 • Hal-ehwal penjaja
 • Kawalan hotel dan rumah tumpangan
 • Kawalan kebersihan dan kesihatan awam
 • Pengurusan sisa-sisa pepejal
 • Sistem pembuangan najis / kumbahan dan parit / longkang
 • Pengawasan tempat-tempat penyembelihan
 • Kawalan vektor
 • Kawalan mutu makanan
 • Pencegahan dan kawalan penyakiT
 • Perbezaan paras ketinggian kakilima
 • Merancang program & aktiviti Kebersihan
 • Pusat-pusat penjaja
 • 'Handrails' / 'grabrails'
 • Tandas-tandas awam

 

JAWATANKUASA PELANCONGAN, KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

 • Keindahan dan perlanskapan bandar
 • Kemudahan-kemudahan riadah
 • Pelancongan
 • Perkhidmatan perpustakaan
 • Pendidikan awam
 • Pelan tindakan pembasmian kemiskinan di Bandar
 • Merancang program & aktiviti Keceriaan
 • Tempat-tempat rekreasi

 

JAWATANKUASA KESELAMATAN, JALAN RAYA & LALU LINTAS

 • Undang-undang
 • "Standing orders"
 • Kawalan lalulintas dan penamaan jalan
 • Kuasa-kuasa majlis
 • Mengenalpasti tempat-tempat cenderung kemalangan
 • Lain-lain perkara