online visitor Pelawat Di Talian 10
total visitor Jumlah Pelawat 1,423,716
 
 

 

 
 
 
Peruntukan Undang-UndangPeruntukan Undang-Undang
  • Kuasa dan fungsi Majlis diperuntukkan di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1996 (Bab 20).
  • Majlis juga terikat dengan ordinan-ordinan, peraturan-peraturan, arahan-arahan dan undang-undang kecil seperti :
  • online visitor Pelawat Di Talian 10
    total visitor Jumlah Pelawat 1,423,716