Berita

Kursus Literasi Komputer
Tarikh : 23 Sep 2020  Sumber Berita: Intranet
 

Kursus yang melibatkan staff-staff Majlis Daerah Limbang dalam tatacara penggunaan komputer secara asas. ANJURAN | MAJLIS DAERAH LIMBANG