FAQ

[+] 1. Saya tinggal di kawasan luar bandar dan tidak menerima perkhidmatan yang tinggal di bandar. mengapa kadar pertahunan tidak sama?
[+] 2. Apakah jenis-jenis pelepasan yang ada?
[+] 3. Rumah saya dan jiran saya adalah sama. Kenapa kadar bayaran kami berbeza?
[+] 4. Rumah saya tidak disewakan. Bagaimana pihak majlis menentukan Nilai Tahunan untuk rumah saya?
[+] 5. Bagaimana harta saya dinilai sedangkan tidak pernah sesiapa datang menilainya?
[+] 6. Mengapa mereka yang tidak berpuashati dengan kadar Nilai Tahunan yang dikenakan perlu membayar RM20 sbagai yuran bantahan?